602 823 923 // biuro[at]e-domy.com.pl


Informacje dot. kotłowni na paliwo stałe

Kotły na paliwo stałe o mocy cieplnej nominalnej do 10 kW mogą być instalowane w budynkach, na poziomie ogrzewanych pomieszczeń, w pomieszczeniach niebędących pomieszczeniami mieszkalnymi:

1) o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kotła, lecz nie mniej niż 30 m3,

2) spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w § 150 ust. 9,

3) posiadających przewody kominowe określone w § 140 ust. 1 i 2 oraz § 145 ust. 1,

4) zapewniających dopływ powietrza do spalania w ilości co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kotła

- odpowiadających wymaganiom określonym w Polskiej Normie dotyczącej kotłowni wbudowanych na paliwo stałe.

 

Kotłownie wbudowane na paliwo stałe powinny także spełniać wymagania normy PN-87/B-02411 „Kotłownie wbudowane na paliwo stałe”. Norma ta wprowadza podział na kotłownie o mocy cieplnej do 25 kW i od 25 kW do 2 MW. Dla małych kotłowni o mocy do 25 kW powinny być spełnione następujące wymagania:

- podłoga w kotłowni powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub obita blachą stalową grubości 0,7 mm na odległości minimum 0,5 m od krawędzi kotła,
- kocioł powinien znajdować się na fundamencie wykonanym z materiałów niepalnych, wystającym 0,05 m ponad poziom podłogi i ze stalowymi kątownikami na krawędziach,
- kocioł powinien być tak usytuowany, aby był do niego swobodny dostęp podczas czyszczenia i konserwacji: odległość tyłu kotła od ściany nie powinna być mniejsza niż 0,7 m, boku kotła – nie mniejsza niż 1,0 m, natomiast przodu kotła od ściany przeciwległej – nie mniejsza niż 2,0 m,
- wysokość pomieszczenia kotłowni powinna wynosić co najmniej 2,2 m. W istniejących budynkach dopuszcza się wysokość pomieszczenia kotłowni minimum 1,9 m, przy zapewnionej poprawnej wentylacji (nawiewno– wywiewnej),
- wentylacja nawiewna powinna odbywać się za pomocą niezamykalnego otworu o przekroju minimum 200 cm2, o wylocie umieszczonym na wysokości maksymalnie1,0 m nad poziomem podłogi. Wentylacja wywiewna
– kanałem wywiewnym o przekroju minimalnym 14 x 14 cm z otworem wlotowym pod stropem pomieszczenia kotłowni. Kanał wywiewny powinien być wyprowadzony ponad dach i umieszczony w pobliżu komina.
- przekrój komina powinien być nie mniejszy niż 20 x 20 cm,
- w podłodze pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się wpust podłogowy,
- w pobliżu pomieszczenia kotłowni powinien znajdować się skład paliwa, najlepiej w wydzielonym pomieszczeniu. Powierzchnia składu opału powinna być taka, aby można zgromadzić opał na cały sezon grzewczy.

powrót