602 823 923 // biuro[at]e-domy.com.pl


Ogrodzenie

Cytat z Prawa budowlanego:

"1. Bramy i furtki w ogrodzeniu nie mogą otwierać się na zewnątrz działki.

2. Szerokość bramy powinna wynosić w świetle co najmniej 2,4 m, a w przypadku zastosowania furtki jej szerokość powinna być nie mniejsza niż 0,9 m, przy czym na drodze pożarowej szerokości te regulują przepisy odrębne dotyczące ochrony przeciwpożarowej.

3. Umieszczanie na ogrodzeniach, na wysokości mniejszej niż 1,8 m, ostro zakończonych elementów, drutu kolczastego, tłuczonego szkła oraz innych podobnych wyrobów i materiałów jest zabronione."

powrót